Tietosuojaseloste – Rentoutusvalmennus Rauha

Rentoutusvalmennus Rauha

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Minna Kuusivuori
Y-tunnus: 2817920-9
Osoite: Saarikatu 4 A2 38200 Sastamala
Sähköpostiosoite:rentoutusvalmennus.rauha@gmail.com
Puhelinnumero: 0504120964

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Nimi: Minna Kuusivuori
Osoite: sama
Sähköpostiosoite: sama
Puhelinnumero: 0504120964

REKISTERIN NIMI
rentoutusvalmennusrauha.com-internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Rentoutusvalmennus Rauha ja rentoutusvalmennusrauha.com -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Rentoutusvalmennus Rauha ja rentoutusvalmennusrauha.com -internetsivuston tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ
Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Minna Kuusivuori, Poste Restante, 38460, Sastamala

Evästeseloste