RENTOUTUKSESTA MERKITTÄVIÄ HYÖTYJÄ TYÖELÄMÄÄN – Rentoutusvalmennus Rauha

Rentoutusvalmennus Rauha

RENTOUTUKSESTA MERKITTÄVIÄ HYÖTYJÄ TYÖELÄMÄÄN

RENTOUTUKSELLA ON TODETTU OLEVAN LUKUISIA TERVEYDELLISESTI POSITIIVISIA VAIKUTUKSIA

Sen on todettu mm.
#Laskevan stressihormonitasoja merkittävästi
#Parantavan elämänhallinnan tunnetta ja vähentävän univaikeuksia
#Parantavan yleistä hyvinvointia mm, verenpaine laskee, hapenkulutus pienenee ja
aineenvaihdunta tehostuu
#Immuunisuojan toiminta vahvistuu
#Jännitystilojen hallinta, lihasjännityjset vähenevät tai häipyvät
#Kiputilat vähenevät ja lääkkeiden käyttö vähenee
#Tehokkaampi oppiminen, keskittymiskyky ja muisti
#Itsearvostus lisääntyy

RENTOUTUKSEN VAIKUTUKSIA TYÖELÄMÄSSÄ ON MYÖS TUTKITTU
ja sen on todettu mm. vähentävän työstä poissaoloja merkittävästi, sekä vähentävän työolosuhteiden kokemista raskaaksi. Lisäksi rentoutuksen todettiin parantavan työntekijöiden stressinhallintakykyä ja vähentävän kiputiloja merkittävästi. Rentoutuksen todettiin tasapainottavan autonomisen hermoston toimintaa ja tällä tavalla saavuttamaan optimaalisen toiminnan ja tekemisen tilan.

TYÖHYVINVOINNIN PERUSPILARIT
Jos ajatellaan työhyvinvoinnin peruspilareita, kuten
#Luottamusta
#Ammatillista itsetuntoa
#Virheistä oppimista
#Työstä palautumista
#Hyvää työilmapiiriä
#Muutoksen sietokykyä
Kaikkiin näihin työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin voi todellakin rentoutuksella vaikuttaa ja niitä voi parantaa ja vahvistaa rentoutuksen avulla.

Rentoutukseen liitetyillä suggestioilla voidaan vahvistaa mitä tahansa osa-aluetta.
Rentoutus jo sinällään lisää hyvinvointiamme ja terveydentilaamme merkittävästi ja siihen liitetyt suggestiot ohjaavat mieltämme haluttuun positiivisempaan suuntaan. Rentoutuneessa tilassa alitajunta on vastaanottavainen näille positiivisille muutoksille.

RENTOUTUKSEN PSYYKKISET VAIKUTUKSET
Koska rentoutus laskee stressihormonitasoja, se vahvistaa itsehallinnan tunnetta ja kohottaa mielialaa merkittävästi. Tämän myötä työpaikan ristiriitatilanteet vähenevät ja niiden käsittely on rakentavampaa, ja luottamuksen tunne vahvistuu työpaikalla.

Ammatillinen itsetunto on merkittävä tekijä työhyvinvoinnissa. Rentoutukseen liitetyillä suggestioilla voidaan helposti lisätä ja vahvistaa ammatillista itsetuntoa.

Rentoutus auttaa myös työstä palautumista merkittävästi ja ehkäisee tällä tavalla työuupumusta ja loppuunpalamisen tunnetta.
Koska rentoutus vahvistaa itsehallinnan tunnetta,kohottaa mielialaa ja laskee stressihormonitasoja, niin myös tryöntekijän muutoksensietokyky paranee.

RENTOUTUKSIA KÄYTTÄMÄLLÄ SAAT SIIS
Psyykkisesti ja fyysisesti hyvinvoivan työntekijän, jonka on helppoa keskittyä työhönsä, joka pystyy ammentamaan ja panostamaan oman osaamisensa parhaalla mahdollisella tavalla.
Työntekijän, joka ei stressaannu muutoksista ja joka ei koe uupumusta tai loppuunpalamista, vaan palautuu työstä helposti. Työntekijän, jonka vapaa-aika ja työelämä ovat tasapainossa. Työntekijän, joka haluaa ylläpitää hyvää työilmapiiriä ja haluaa kohdata ristiriitatilanteet rakentavasti. Työntekijän, jonka sairaspoissaolot ovat minimissä.

Kuulostaako vaikealta tai monimutkaiselta saavuttaa?
Sitä se ei todellakaan ole, sillä

RENTOUTUKSIEN KÄYTTÖ ON TODELLA HELPPOA, VALITSE VAIN RAUHALLINEN HETKI JA KUUNTELE RENTOUTUS. 16min PÄIVÄSSÄ RIITTÄÄ.

Tekemäni rentoutusvalmennus työhyvinvoinnin lisäämiseksi sisältää neljä erilaista rentoutusta, sekä hieman pohdittavaa työhyvinvointiin liittyen ja myös tehtäviä työpaikalle työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

RENTOUTUKSIEN KÄYTTÖ ON HELPPOA, TURVALLISTA JA TEHOKASTA.
Valitse vain rauhallinen hetki ja kuuntele rentoutus.

Rentoutusvalmennuksen työhyvinvoinnin lisäämiseksi löydät verkkokaupastani
https://www.holvi.com/shop/rentoutusvalmennusrauha/