MITEN RENTOUTUS EROAA MEDITAATIOSTA JA MIND FULLNESISTA? – Rentoutusvalmennus Rauha

Rentoutusvalmennus Rauha

MITEN RENTOUTUS EROAA MEDITAATIOSTA JA MIND FULLNESISTA?

Meditaatio on minun kokemukseni mukaan ajatusten hiljentämistä, tyhjän paikan etsimistä mielestä, korkeissa energioissa olemista.  Mindfullnesissa harjoitetaan läsnäolotaitoja. Hyviä keinoja molemmat lisätä omaa hyvinvointia.

Mikä sitten on rentoutuksen ydin ja miten se poikkeaa edellisistä. Rentoutuksessa pyritään yhteyteen omaan alitajuntaan, omaan syvimpään olemukseen, omaan viisauteen. Jos meditaatiossa pyritään siihen korkeimpaan olemukseen, niin rentoutuksessa pyritään siihen syvimpään, haetaan vastauksia omasta itsestä, viisaasta  mielestä.

Kaikilla meillä on omia sisäisiä kykyjä ja taitoja, joita kellään muulla ei ole. Vaikka toisilla olisi samankaltaisiakin taitoja, niin meillä on kuitenkin omat erityispiirteemme, joita kellään muulla ei ole ja ne värittävät nuo meidän kykymme ja lahjamme juuri meidän näköiseksemme. Rentoutuksella pyritään vahvistamaan ja tukemaan näitä meidän kykyjämme positiivisen psykologian keinoin.

Rentoutukseen liitetyillä suggestioilla annetaan mielelle työkaluja, mutta ei valmiita vastauksia. Tällä tavalla mieli etsii juuri kullekin sopivat yksilölliset tavat korjata tarvittavat asiat. Rentoutus tasapainottaa hermostoa, lisää itsehallinnan tunnetta,
lisää itsetuntemuksen tunnetta, tasapainottaa ja rauhottaa mieltä ja kehoa. Rentoutuksesta on myös lukuisia fyysisiä hyötyjä se mm. laskee stressihormonitasoja, laskee verenpainetta, vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä ja parantaa unen laatua. Melkoinen määrä positiivisia vaikutuksia.

KEHOLLISUUS JA RENTOUTUS
Ihminen on kokonaisuus, meillä on mm. sielu, keho ja mieli. Usein käsittelemme asioita mielen tasolla ja silloin unohdetaan, että keholla on kehomuisti. Vaikka kuinka olisimme käyneet asioita läpi mielen tasolla, niin kehossa nuo asiat voivat olla vielä hyvinkin tiukassa kehomuistissa. Usein meditaatioissa kehon osuus ohitetaan hyvin ylimalkaisesti pienellä maininnalla tai lyhyellä kehoskannauksella. Tämän vuoksi myös maadottuminen sekä meditaatioon keskittyminen saattaa olla joillekin haastavaa. Rentoutuksessa tehdään aina syvä ja perusteellinen kehorentoutus ja kehorentoutuksen jälkeen vasta lisätään suggestioita. Tällä tavalla myös kehomuistissa olevat asiat tulevat huomioiduiksi. Myös läsnäolon tunne vahvistuu, ei pelkästään mielessä, vaan myöskin läsnäolo omassa kehossa.Syvä kehorentoutus mahdollistaa syvän yhteyden alitajuntamme ja kehomuistimme kanssa ja tällä tavalla syvällinen muutos on meissä mahdollinen.

OMA KÄSIALA RENTOUTUKSESSA
Aivan kuten esim.jokaisella hierojalla on oma ”käsiala” tekemisessään, myös rentoutuksissa on jokaisella oma tyylinsä. Itse ammennan rentoutuksien suunnittelussa tietoa ja taitoa omista kokemuksistani. Olen elänyt hyvin traumaattisen ja turvattoman lapsuuden ja olen työstänyt traumojani usean vuosikymmenen ajan. Kokemuksesta voin sanoa, että rentoutuksesta on todellakin apua traumojen ja vaikeiden asioiden käsittelyssä. Toivoisin voivani omien kokemuksieni kautta auttaa myös muita ihmisiä rentoutuksen avulla.
Rentoutus on todella turvallinen ja helppo itsehoitokeino, jossa positiivisen psykologian keinoin voi turvallisesti kohdata hyvin syvällisiä ja vaikeitakin asioita.