Mistä ihmisen hyvinvointi koostuu? – Rentoutusvalmennus Rauha

Rentoutusvalmennus Rauha

Mistä ihmisen hyvinvointi koostuu?

Haluan hieman pohtia aihetta”Mistä ihmisen hyvinvointi koostuu”?

Nykyään tuntuu olevan vahvasti vallalla käsitys, että tarvitsemme ohjaajan jos johonkin asiaan. Tuntuu, että jonkun ulkopuolisen tahon tulisi kertoa meille, että miten  meidän pitäisi elää ja toimia, että voisimme hyvin. Tarvitsemme jonkun toisen kertomaan, että miten  meidän kuuluisi tuntea tai toimia, että voimme hyvin. Tarvitaan metsäohjaajaa, hyvinvointivalmentajaa, kunto-ohjaajaa, ravitsemusohjaajaa. Näissä ei toki ole mitään viikaa, ohjeita voi toki kysyä tiettyyn pisteeseen asti ja saada vinkkejä oman hyvinvoinnin tueksi.

Meidän tulisi kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä kuuntelemaan itseämme ja löytää vastaukset itsestämme. Olemme kaikki yksilöitä ja ainoastaan me itse voimme tietää, että mikä on juuri meille parhaaksi, mikään ulkopuolinen taho ei voi sitä tietää.

Ihminen on monimutkainen ja laaja kokonaisuus ja voimme tutustua itseemme ”palikka” kerrallaan.  Noita hyvinvoinnin  palikoita ovat esim itsetuntemus, itsestä huolehtiminen ja oman itsen huomioon ottaminen, läheiset ihmissuhteet, toisten ihmisten huomioon ottaminen, itselle mieluinen ja sopiva työ ja oman erityisosaamisen käyttäminen, luontoyhteys, terveelline ja itselle sopiva ravinto, itselle sopiva liikunta, terveet elämäntavat, riittävä ja palauttava lepo ja rentoutuminen, itselle merkityksellisten asioiden parissa puuhailu, positiivinen elämänasenne, omien arvojen mukainen elämä jne.

Meidät on rakennettu niin, että meidän tulisi pyrkiä  omaa hyvinvoitiamme kohti luontaisesti, jos vain uskaltaisimme ja pystyisimme kuuntelemaan itseämme näissä asioissa. Kun teemme omaa hyvinvointiamme lisääviä asioita, vapautuu meissä hyvänolon hormoneita, jotka lisäävät merkittävästi terveyttämme ja hyvinvointiamme. Jos taas teemme asioita, jotka eivät lisää hyvinvointiamme ja toimimme tavallaan itseämme vastaan, niin silloin meissä  vapautuu stressihormoneita, jotka taas sairastuttavat meidät.

On siis tärkeää kuunnella omaa itseään ja pyrkiä vahvistamaan omaa hyvinvointiaan  ”palikka kerrallaan”. On hyvä tiedostaa näitä hyvinvoinnin palikoita, vaikkakin kokonaisuus on laaja ja elämänmittainen opintie. On kuitenkin hyvin palkitsevaa huomata pystyvänsä lisäämään omaa hyvinvointiaan.

Meissä jokaisessa on valtava määrä tietoa ja sisäistä viisautta. Tuo sisäinen tieto ja viisaus hukkuu helposti ulkopuolelta tulevien paineiden edessä. Meidän on ehkä helpompi uskoa jonkin ulkopuolisen tahon asettamia arvoja tai normeja, sen sijaan, että luottaisimme omaan itseemme ja seisoisimme omien arvojemme takana.

Rentoutusvalmennus perustuu juuri tuon oman sisäisen tiedon ja viisauden vahvistamiseen. Siinä ei aseteta mitään valmiita malleja, vaan annetaan viisaan mielen rakentaa itse kullekin sopiva tapa toimia. Rentoutusvalmennus sopii jokaisen hyvinvoinnin ”palikan” vahvistamiseen lempeällä ja sisäistä tietoa ja viisautta vahvistavalla tavalla. Rentoutusvalmennus on helppo, turvallinen ja tehokas itsehoitokeino, joka sopii ihan jokaiselle.