Miksi stressiä on syytä välttää? – Rentoutusvalmennus Rauha

Rentoutusvalmennus Rauha

Miksi stressiä on syytä välttää?

Stressiä on olemassa positiivista ja negatiivista stressiä.Positiivista stressiä tarvitsemme kaikkeen tekemiseen, sillä ilman stressiä emme saisi mitään aikaiseksi. Negatiivistä stressistä tulee silloin, kun stressiin liittyy ahdistusta. Haitallinen stressi on ihmiselle vahingollista monin tavoin, se aiheuttaa sekä psyykkisiä että fyysisiä ongelmia. Oireina voivat olla esim ärtyneisyys, uniongelmat, masennus, muistiongelmat, päätöksenteon vaikeus ja itsetuhoisuus.

Stressi aiheuttaa hälytystilan keskushermostossa ja sen välityksellä koko elimistössä. Adrenaliini ja nonadrenaliini vapautuvat verenkiertoon, jonka seurauksena sydämen syke ja verenpaine nousevat. Stressi vaikuttaa myös hormonitoimintaan, mm kortisolia erittyy lisämunuaisen kuorikerroksesta. Pitkään jatkunut stressi vaikuttaa haitallisesti useampaan mekanismiin, mm. veren sokeripitoisuus jää koholle, immuunijärjestelmä heikkenee, infektiokierrre ja virusten aktivoituminen, altistus lihomiselle.

Pitkään jatkuneen stressin seurauksena on uupumus ja loppuunpalaminen.

Ihmisellä on käytettävissä rajallinen määrä ns sopeutumisenergiaa. Käytämme sopeutumisenergiaa kaikissa uusissa sopeutumista vaativissa tilanteissa. Jos joudumme loputtomasti olemaan kohtuuttoman stressaavassa ympäristössä, niin sopeutumisenergiaa kuluu kohtuuttomasti ja sitähän oli käytössä vain rajallinen määrä. Tästä syystä esim vanhusten sopeutumisenergia alkaa olla käytetty ja heidän sietokykynsä on tästä syystä huono. Loppuunpalaneet ihmiset usein sanovat, että tuntuu, että eivät kokonaan toivu ennalleen. Tässäkin tilanteessa sopeutumisenergiaa on käytetty kohtuuttomasti eikä vointi välttämättä palaudu koskaan täysin ennalleen ja uupumus uusiutuu helposti.

Stressaavassa tilanteessa valitsemme joko sopeutuvan tai taisteluun valmistavan toimintatavan. Sanonta: ”Valitse taistelusi”, pitää siis paikkaansa, sillä taisteluun valmistava toimintatapa kuluttaa enemmän sopeutumisenergiaa.

Stressiä lisäävät kaikki negatiiviset tunteet, esim kateus ja viha. Jos työsi ei ole sinulle mieleinen, se lisää stressiä, huonot ihmissuhteet lisäävät stressiä, myös liika itsekeskeisyys lisää stressiä. Meidän pitäisi siis pyrkiä elämään oman arvomaailmamme mukaisesti, pyrkiä positiiviseen ajatteluun,ajatella itsestämme myönteisesti ja rakastavasti ja ottaa muut ihmiset huomioon sekä pyrkiä tekemään itselle mieleistä oman näköistä työtä. Nyt saatat ajatella, että helpommin sanottu, kuin tehty. Täysin totta, mutta ei mahdotonta ja rentoutusvalmennus toimii tässä hyvänä apuna.

 

rentoutusvalmennus-rauha-miksi-stressia-on-syyta-valttaa